Materials de construcció

Som especialistes en materials de construcció. Aprovisiona la teva obra o reforma amb els nostres productes i compta amb l’assessorament professional que només trobaràs a BdB.

Maons

 • Maons buits
 • Tauler ceràmic
 • Termoargila
 • Maons caravista
 • Altres maons ceràmics
 • Complements paredi
 • Blocs de vidre

Forjats

 • Acer
 • Bigues
 • Revoltons
 • Forjat sanitari

Àrids i ciments

 • Sorra
 • Graves
 • Argila expandida
 • Ciment

Adhesius per col·locació ceràmica

 • Ciment cua
 • Juntes

Cobertes i teulades

 • Teula ceràmica
 • Teula formigó
 • Plaques per a cobertes
 • Col·locació cobertes
 • Panell sandvitx
 • Claraboies
 • Finestres teulada

Fusteria

 • Portes metàl·liques
 • Portes tallafoc
 • Registres comptadors
 • Portes corredisses
 • Fusteria
 • Finestres
 • Escales escamotejables
 • Voltats

Prefabricats i pedra natural

 • Teula ceràmica
 • Teula formigó
 • Plaques per a cobertes
 • Col·locació cobertes
 • Panell sandvitx
 • Claraboies
 • Finestres teulada

Evacuació d'aigua

 • Canonada i canaló PVC
 • Canaló metàl·lic
 • Arquetes
 • Embornals
 • Canales
 • Fundició dúctil
 • Dipòsits
 • Fosses sèptiques

Morters i guixos

 • Morters d’obra de paleta
 • Morters d’acabat
 • Morters tècnics
 • Additius i complements
 • Guixos
 • Calç

Envà sec i falsos sostres

 • Placa guix laminat PYL
 • Falsos sostres
 • Perfil PYL
 • Complements PYL
 • Escaiola

Impermeabilització i aillament

 • Aïllament acústic
 • Aïllament tèrmic
 • Aïllament termoacústic
 • Impermeabilització asfàltica
 • impermeabilització sintètica
 • impermeabilització líquida
 • Emulsions
 • Imprimacions
 • Reparados
 • Geotèxtils
 • Drenatges

Contacte

6 + 10 =