Ferreteria i útils de construcció

La gamma d’eines, màquines i útils de construcció, així com equips de protecció i seguretat, que cobreixen les teves necessitats professionals.

Equip de protecció individual - EPIS

 • Equipament cap
 • Vestuari
 • Guants
 • Calçat
 • Anticaigudes

Senyalització i seguretat en obra

 • Senyalització
 • Subjecció
 • Protecció en obra

Fixacions i segelladors

 • Fixació
 • Adhesius
 • Coles

Maquinària i accessoris

 • Màquines auxiliars
 • Eina electroportàtil
 • Accessoris d’eina electroportàtil
 • Altres accessoris

Pintures i drogueria

 • Pintures plàstiques
 • Revestiment de façanes
 • Pintures especials
 • Esmalts
 • Vernissos i olis
 • Dissolvents
 • Plastes i massilles
 • Útils pintura
 • Protecció i emmascarament
 • Drogueria i neteja

Lampisteria i electricitat

 • Canonada de lampisteria i calefacció
 • Accessoris instal·lació lampisteria
 • Canonada d’evacuació fums
 • Ventilació
 • Instal·lació elèctrica
 • Extensibles i basis
 • Il·luminació

Eines i útils

 • Utillatge
 • Bastides i escales
 • Encofrats i complements
 • Eina d’obra de paleta
 • Útils
 • Col·locació ceràmica
 • Anivellament i mesurament
 • Eina industrial

Contacte

5 + 8 =