Materials Rivero

 

Àrids i gravetes de marbre

Les gravetes, gravetes de marbre i àrids decoratius en general s´utilitzen des de la jardinera ancestral d´orient fins a la més moderna i avantguardista d´occident.

El perfecte compliment a la xerojardineria, l´optimització de recursos i gestió de l´aigua i l´ampli ventall de colors, formes, granulometries i textures naturals posicionen a aquests materials en el més alt escalafó del paisatgisme.

Utilitzats per jardiners, decoradors, arquitectes i tècnics prescriptors en una infinitat de possibilitats: decoració d´exteriors i interiors, aïllament de cobertes, paviments aglomerats, drenatges etc.

Els àrids decoratius, pols de marbre i gravetes que comercialitzem disposen de declaració de conformitat CE.


*** La nostra recomanació
Sempre aconsellem que utilitzin les xarxes anti-herba si els àrids, gravetes, gravetes de marbre o sorres estan en contacte amb la terra, optimitzarem enormement el seu manteniment.

© 2010 F2G Design · SiteBOOM · IIS · Guia BOOM